1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. توتیا

انتخاب نام دختر و پسر

توتیا

معنی اسم توتیا

توتیا اسم دخترانه است، معنی توتیا: ۱- از آبزیان دریایی که در بستر دریا زندگی میکند؛ ۲-نوعی ماده شیمایی که به عنوان سُرمه استفاده میکنند.

ریشه اسم توتیا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست