1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. تینا
معنی اسم تینا

تینا اسم دخترانه است، معنی تینا: ۱- (در زند و پازند) گل سرخ ؛ ۲- (در عربی) طین.

ریشه اسم تینا

اسم فارسی -اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست