1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ثمینا
معنی اسم ثمینا

ثمینا اسم دخترانه است، معنی ثمینا: (عربی ـ فارسی) (ثمین + الف نسبت) منسوب به ثمین،   ثمین.

ریشه اسم ثمینا

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست