1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. جلیله

انتخاب نام دختر و پسر

جلیله

معنی اسم جلیله

جلیله اسم دخترانه است، معنی جلیله: (عربی) (مؤنث جلیل)، جلیل. ۱- و ۲

ریشه اسم جلیله

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست