1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. جهان آرا

انتخاب نام دختر و پسر

جهان آرا

معنی اسم جهان آرا

جهان آرا اسم دخترانه است، معنی جهان آرا: (در قدیم) ۱- زیبا کننده، زینت بخش و مایهی زیبایی جهان؛ ۲- (به مجاز) ۱)  بسیار زیبا؛ ۲) آرایندهی جهان و نظم بخشنده به آن؛ ۳- (اَعلام) شاهدخت گورکانی هند [۱۰۲۳-۱۰۹۲ قمری]، دختر شاه جهان،که دلبستگی شدید به تصوف داشت و در این باره کتابی به نام مونس‌الارواح به زبان فارسی نوشت و مسجد آگره از بناهای اوست.

ریشه اسم جهان آرا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست