1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. حسیبه

انتخاب نام دختر و پسر

حسیبه

معنی اسم حسیبه

حسیبه اسم دخترانه است، معنی حسیبه: (عربی) دارندهی نام و شرف و بزرگی، زنِ شریف در اصل و نسب.

ریشه اسم حسیبه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست