1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. حنّان

انتخاب نام دختر و پسر

حنّان

معنی اسم حنّان

حنّان اسم پسرانه است، معنی حنّان: (عربی) ۱- آرزومند، مشتاق؛ ۲- بخشاینده؛ ۳- بسیار مهربان؛ ۴- نوحه و زاری کننده؛ ۵- از نام‌های خداوند.

ریشه اسم حنّان

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست