1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. حوری
معنی اسم حوری

حوری اسم دخترانه است، معنی حوری: (عربی ـ فارسی) ۱- (در ادیان) حور؛ ۲- (به مجاز)، زن زیبا.

ریشه اسم حوری

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست