1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. خالده

انتخاب نام دختر و پسر

خالده

معنی اسم خالده

خالده اسم دخترانه است، معنی خالده: (عربی) (مؤنث خالد)،   خالد. ۱-

ریشه اسم خالده

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست