1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. خزال

انتخاب نام دختر و پسر

خزال

معنی اسم خزال

خزال اسم دخترانه است، معنی خزال: (عربی) با ناز راه رونده، کسی که با ناز راه می‌رود.

ریشه اسم خزال

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست