1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. دردانه
معنی اسم دردانه

دردانه اسم دخترانه است، معنی دردانه: (عربی ـ فارسی) ۱- (به مجاز) بسیار محبوب و گرامی، عزیزکرده، ناز پرورده؛ ۲- (به مجاز) نیز فرزند بسیار گرامی

ریشه اسم دردانه

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست