1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. دنیا

انتخاب نام دختر و پسر

دنیا

معنی اسم دنیا

دنیا اسم دخترانه است، معنی دنیا: (عربی) (در نجوم) کیهان؛ جهان، گیتی

ریشه اسم دنیا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست