1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ذاکره

انتخاب نام دختر و پسر

ذاکره

معنی اسم ذاکره

ذاکره اسم دخترانه است، معنی ذاکره: (عربی) (در قدیم) ذاکر،   ذاکر.

ریشه اسم ذاکره

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست