1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ذلفا

انتخاب نام دختر و پسر

ذلفا

معنی اسم ذلفا

ذلفا اسم دخترانه است، معنی ذلفا: (عربی) ۱- دختر سفید روی؛ ۲- (اَعلام) شاعره معاصر خلفای عباسی، دختر ابیض زن و معشوقهی نجدهی ابن اسود.

ریشه اسم ذلفا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست