1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ذُریه

انتخاب نام دختر و پسر

ذُریه

معنی اسم ذُریه

ذُریه اسم دخترانه است، معنی ذُریه: (عربی) فرزندان، فرزند، نسل.

ریشه اسم ذُریه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست