1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. روبیتا

انتخاب نام دختر و پسر

روبیتا

معنی اسم روبیتا

روبیتا اسم دخترانه است، معنی روبیتا:   ۱- مقلوب شدهی بیتارو، بینظیر؛ ۲- (به مجاز) زیباروی

ریشه اسم روبیتا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست