1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ساعده

انتخاب نام دختر و پسر

ساعده

معنی اسم ساعده

ساعده اسم دخترانه است، معنی ساعده: (عربی) ۱- (مفرد سواعد) شاخه فرعی، شاخابه، مجاری آب که به رودخانه یا دریا می‌ریزد؛ ۲- مجاری شیر در پستان؛ ۳- (اسم) ساعد بند آهنی یا طلایی.

ریشه اسم ساعده

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست