1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ساغر
معنی اسم ساغر

ساغر اسم دخترانه است، معنی ساغر: (معرب) ۱- ظرفی که در آن شراب مینوشند، جام شراب؛ ۲- (در قدیم) (به مجاز)، شراب؛ ۳- (در عرفان) دل عارف است که انوار غیبی در آن مشاهده میشود.

ریشه اسم ساغر

اسم ترکی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست