1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سامینا

انتخاب نام دختر و پسر

سامینا

معنی اسم سامینا

سامینا اسم دخترانه است، معنی سامینا: ۱- مانند مینا؛ ۲- نام گلی.

ریشه اسم سامینا

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست