1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سایا
معنی اسم سایا

سایا اسم دخترانه است، معنی سایا: (ترکی) ۱- یکرنگ، بیریا؛ ۲- (در فارسی) ساینده.

ریشه اسم سایا

اسم ترکی – اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست