1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. ستاره

انتخاب نام دختر و پسر

ستاره

معنی اسم ستاره

ستاره اسم دخترانه است، معنی ستاره: ۱- (در نجوم) هر یک از اجسام نورانی آسمان که معمولاً شب‌ها از زمین به صورت نقطه‌های نورانی چشمک زنِ نسبتاً ساکن دیده میشوند؛ اختر، نجم؛ ۲- (به مجاز) بخت و اقبال و نماد شخص مجلس آرا و زیبارو.

ریشه اسم ستاره

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست