1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سلینا

انتخاب نام دختر و پسر

سلینا

معنی اسم سلینا

سلینا اسم دخترانه است، معنی سلینا: (ترکی ـ فارسی) (سَلین + ا (پسوند نسبت))، منسوب به سَلین، ، سَلین.

ریشه اسم سلینا

اسم ترکی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست