1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سونا

انتخاب نام دختر و پسر

سونا

معنی اسم سونا

سونا اسم دخترانه است، معنی سونا:  (تلفظ: sonāy) (سونا = دعا کننده، ستاینده + ی )، (در ترکی) به معنی آخرین ماه – زیبا روی، ماه شب چهارده، قویی که پرهای سرش سبزرنگ بوده تعلق به ماه داشته باشد.

ریشه اسم سونا

اسم ترکی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست