1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. سَمر

انتخاب نام دختر و پسر

سَمر

معنی اسم سَمر

سَمر اسم دخترانه است، معنی سَمر: (عربی) ۱- (در قدیم) حکایت، افسانه، داستان؛ ۲- (به مجاز) مشهور و گفتار و سخن.

ریشه اسم سَمر

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست