1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شرف

انتخاب نام دختر و پسر

شرف

معنی اسم شرف

شرف اسم دخترانه است، معنی شرف: (عربی) ۱- حرمت و اعتباری که از رعایت کردن ارزش‌های اخلاقی بوجود میآید، بزرگواری، افتخاری که از امری نصیب شخص میشود؛ ۲- برتری؛ ۳- (در احکام نجوم) محل یک سیاره در منطقه‌البروج که سیاره در آن محل تأثیری قوی دارد.

ریشه اسم شرف

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست