1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شهرناز

انتخاب نام دختر و پسر

شهرناز

معنی اسم شهرناز

شهرناز اسم دخترانه است، معنی شهرناز: (اعلام) (در شاهنامه) نام دختر جمشید که او را با خواهرش ارنواز به ایوان ضحاک بردند و ضحاک او را از جادویی بپرورد و کژی و بدخویی آموخت و چون فریدون به کاخ ضحاک درآمد فرمان داد تا او و ارنواز را از شبستان ضحاک به در آورند و به راه یزدان رهنمون گشتند.

ریشه اسم شهرناز

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست