1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شهلا

انتخاب نام دختر و پسر

شهلا

معنی اسم شهلا

شهلا اسم دخترانه است، معنی شهلا: (عربی) ۱- دارای چشم رنگ سیاه چون رنگ چشم میش؛ ۲- (به مجاز) زیبا و فریبنده (چشم)؛ ۳- (در گیاهی) ویژگی نوعی نرگس که حلقهی وسط آن سرخ یا بنفش است؛ نرگس، نرگس شهلا.

ریشه اسم شهلا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست