1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شهپر

انتخاب نام دختر و پسر

شهپر

معنی اسم شهپر

شهپر اسم دخترانه است، معنی شهپر: (= شاه پر)، هر یک از پرهای اصلی پرندگان.

ریشه اسم شهپر

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست