1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شهین دخت

انتخاب نام دختر و پسر

شهین دخت

معنی اسم شهین دخت

شهین دخت اسم دخترانه است، معنی شهین دخت: (شهین + دخت = دختر)، ۱- دخترِ شاهزاده؛ ۲- (به مجاز) دخترِ بلند مرتبه و عالی مقام.

ریشه اسم شهین دخت

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست