1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. شکرانه
معنی اسم شکرانه

شکرانه اسم دخترانه است، معنی شکرانه: (عربی ـ فارسی) ۱- سخنی که به عنوان سپاسگزاری گفته میشود، یا عملی که برای سپاس انجام میشود، یا آنچه به عنوان هدیه برای قدردانی داده میشود؛ ۲- (در قدیم) (در حالت قیدی) به عنوان سپاسگزاری برای تشکر؛ ۳- شکرگزاری و حق شناسی.

ریشه اسم شکرانه

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست