1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فاتح

انتخاب نام دختر و پسر

فاتح

معنی اسم فاتح

فاتح اسم پسرانه است، معنی فاتح: (عربی) ۱- گشاینده و فتح کنندهی سرزمین‌ها در جنگ، پیروز؛ ۲- (در حالت قیدی) با حالت برنده و پیروز.

ریشه اسم فاتح

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست