1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرداد

انتخاب نام دختر و پسر

فرداد

معنی اسم فرداد

فرداد اسم پسرانه است، معنی فرداد: زاده ی با شأن و شکوه و شوکت، مولود با شکوه.

ریشه اسم فرداد

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست