1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرنود

انتخاب نام دختر و پسر

فرنود

معنی اسم فرنود

فرنود اسم پسرانه است، معنی فرنود: (دساتیر) برهان و دلیل. [از برساخته‌های دساتیر ـ برهان چ معین].

ریشه اسم فرنود

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست