1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فرهمند

انتخاب نام دختر و پسر

فرهمند

معنی اسم فرهمند

فرهمند اسم پسرانه است، معنی فرهمند: ۱- دارای شکوه و وقار؛ ۲- (به مجاز) خردمند و دانا، دارای فر، نورانی و با شکوه.

ریشه اسم فرهمند

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست