1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فریور

انتخاب نام دختر و پسر

فریور

معنی اسم فریور

فریور اسم پسرانه است، معنی فریور: (دساتیر) راست، درست. [از برخاسته‌های فرقه آذرکیوان ـ برهان چ. معین].

ریشه اسم فریور

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست