1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. فَرِهان

انتخاب نام دختر و پسر

فَرِهان

معنی اسم فَرِهان

فَرِهان اسم پسرانه است، معنی فَرِهان: (فره + ان (پسوند نسبت))، منسوب به فره، با شکوه و بزرگ.

ریشه اسم فَرِهان

اسم فارسی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست