1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. ماکان

انتخاب نام دختر و پسر

ماکان

معنی اسم ماکان

ماکان اسم پسرانه است، معنی ماکان: (عربی) ۱- (در قدیم) آنچه بوده است؛ ۲- (اَعلام) نام پسر کاکی از سران دیالمه [قرن ۳و ۴ هجری] که در آغاز نزد ابوالحسین ناصر در گرگان بسر میبرد و از سران با نفوذ او بود و مدتی از جانب وی بر «تمیشه» حکومت میکرد.

ریشه اسم ماکان

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست