1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. محمد سلیم

انتخاب نام دختر و پسر

محمد سلیم

معنی اسم محمد سلیم

محمد سلیم اسم پسرانه است، معنی محمد سلیم: (عربی) از نام‌های مرکب، ا محمّد و سلیم.

ریشه اسم محمد سلیم

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست