1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مرتضی علی

انتخاب نام دختر و پسر

مرتضی علی

معنی اسم مرتضی علی

مرتضی علی اسم پسرانه است، معنی مرتضی علی: (عربی) ترکیبی از لقب و نامِ امیرالمؤمنین علی (ع)، ( مرتضی و علی.

ریشه اسم مرتضی علی

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست