1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. مرجانه

انتخاب نام دختر و پسر

مرجانه

معنی اسم مرجانه

مرجانه اسم دخترانه است، معنی مرجانه: (عربی، مرجانه) ۱- مروارید خُرد؛ ۲- یک دانه مروارید خُرد، واحد مرجان به معنی یک دانه مرجان؛ ۳- (اَعلام) روستایی در شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی.

ریشه اسم مرجانه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست