1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم دختر
  4. chevron_right
  5. مرضیه

انتخاب نام دختر و پسر

مرضیه

معنی اسم مرضیه

مرضیه اسم دخترانه است، معنی مرضیه: (عربی) مرضی، پسندیده.

ریشه اسم مرضیه

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست