1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مسیّب

انتخاب نام دختر و پسر

مسیّب

معنی اسم مسیّب

مسیّب اسم پسرانه است، معنی مسیّب: (عربی) ۱- رها کنندهی آب یا ستور که به هر کجا خواهد رود؛ ۲- آزاد کنندهی بنده؛ ۳- (اَعلام) نام یکی از تابعین که از سرداران امیرالمؤمنین علی(ع) بود.

ریشه اسم مسیّب

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست