1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مصلح

انتخاب نام دختر و پسر

مصلح

معنی اسم مصلح

مصلح اسم پسرانه است، معنی مصلح: (عربی) آنکه با خیر اندیشی و نیکوکاری به مردم کمک میکند و مشکلات آنها را برطرف میسازد، در مقابلِ مفسد.

ریشه اسم مصلح

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست