1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مقتدا

انتخاب نام دختر و پسر

مقتدا

معنی اسم مقتدا

مقتدا اسم پسرانه است، معنی مقتدا: (عربی، مقتدی) ۱- آن که مردم از او پیروی می  کنند، پیشوا؛ ۲- (در ادیان) پیش نماز؛ ۳- (اعلام) لقب ابوالقاسم عبدالله، خلیفه  ی عباسی [۴۶۷-۴۸۷ قمری] داماد ملکشاه سلجوقی.

ریشه اسم مقتدا

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست