1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مهنام

انتخاب نام دختر و پسر

مهنام

معنی اسم مهنام

مهنام اسم پسرانه است، معنی مهنام: (مَه = ماه + نام (در قدیم) (به مجاز) = نشان، اثر، صورت، ظاهر)، ۱- نشان و اثرِ ماه، دارای صورت و ظاهر ماه؛ ۲- (به مجاز) زیباروی ماه مانند.

ریشه اسم مهنام

اسم فارسی

 

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست