انتخاب نام دختر و پسر

مُصلح الدین

معنی اسم مُصلح الدین

مُصلح الدین اسم پسرانه است، معنی مُصلح الدین: (عربی) ۱- اصلاحکننده در دین، نیکخواه در امور دین؛ ۲- (اَعلام) مصلح‌الدین عبدالله شیرازی [حدود ۶۰۰-۶۹۱ قمری] متخلّص و مشهور به سعدی،  شاعر و نویسندهی ایرانی، مؤلف گلستان و بوستان، غزلها، قصیده‌ها و رساله‌های مختلف، که همه در کلیات دیوان او چاپ شده است.

ریشه اسم مُصلح الدین

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست