1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مُعظم

انتخاب نام دختر و پسر

مُعظم

معنی اسم مُعظم

مُعظم اسم پسرانه است، معنی مُعظم: (عربی) بزرگ داشته شده، بزرگوار.

ریشه اسم مُعظم

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست