1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. مُهنّد

انتخاب نام دختر و پسر

مُهنّد

معنی اسم مُهنّد

مُهنّد اسم پسرانه است، معنی مُهنّد: (عربی) (در قدیم) ساخته شده در هندوستان به ویژه نوعی شمشیر، هندوانی، شمشیر هندی.

ریشه اسم مُهنّد

اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست