1. خانه
  2. chevron_right
  3. اسم پسر
  4. chevron_right
  5. میران

انتخاب نام دختر و پسر

میران

معنی اسم میران

میران اسم پسرانه است، معنی میران: (میر = امیر + ان (پسوند نسبت))، منسوب به امیر، امیرانه، شاهانه، + ( امیر.

ریشه اسم میران

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

فهرست