معنی اسم نارینه

نارینه اسم دخترانه است، معنی نارینه: (نار = انار، آتش + اینه /-ine/ (پسوند نسبت)، ۱- منسوب به انار؛ ۲- منسوب به آتش؛ ۳- (به مجاز) سرخ گون؛ ۴- زیبارو

ریشه اسم نارینه

اسم فارسی – اسم عربی

انتخاب نام دختر و پسر

[wd_asp id=1]

نام های دخترانه شروع شده با

نام های پسرانه شروع شده با

keyboard_arrow_up